Food Items

招牌吃米酸奶

$7.80
ADD

招牌吃啵啵酸奶

$8.50
ADD

招牌吃芋泥酸奶

$8.50
ADD

招牌吃米酸奶奶盖

$8.80
ADD

招牌吃燕麦酸奶

$7.80
ADD

招牌吃红豆酸奶2.0

$8.50
ADD

牛油椰椰

$12.80
ADD

超浓大杨梅

$12.80
ADD

杨梅奶冻

$12.80
ADD

柚见芒芒

$12.80
ADD
$12.80
ADD

玫珑瓜瓜

$11.50
ADD
$12.80
ADD

牛油果果

$11.20
ADD
$11.20
ADD
$12.80
ADD
$12.80
ADD

霸气榴莲

$16.80
ADD

荔枝独秀

$12.80
ADD

菠萝蕉蕉

$11.20
ADD

益生杨梅君

$15.50
ADD

益生香橙君

$14.50
ADD

益生凤梨君

$14.50
ADD
$15.50
ADD

益生葡萄君

$12.80
ADD

益生荔枝君

$14.50
ADD

焦糖饼干椰椰

$9.80
ADD

宇治金时奶冻

$9.80
ADD
$9.20
ADD
$8.20
ADD

大红枣枣

$8.20
ADD

紫米金瓜瓜

$8.50
ADD

咖啡啵啵酸奶

$9.80
ADD

芝麻奶盖暖团子(热饮)

$9.80
ADD

豆乳奶盖团子(热饮)

$10.80
ADD

紫米暖团子(热饮)

$9.80
ADD

芋泥暖团子(热饮)

$9.80
ADD

南瓜暖团子(热饮)

$8.50
ADD

墨红玫瑰

$8.20
ADD
$8.20
ADD
$8.20
ADD